Rumen Sağlığı ve Üretken Ömür

Başarılı üretimin temel şartlarından biri olan optimum rumen sağlığı, rumende optimum pH ve yüksek bir bakteri popülasyonunu gerektirir. Optimum rumen sağlığının göstergeleri fizyolojik ruminal pH (5.8-6.8) ve yüksek bir mikrobiyal protein üretimi sağlayacak yüksek kommensal bakteri sayısıdır. Rumen sağlığının optimum düzeyde tutulması daha fazla yem alımı ve daha üstün sindirilebilirlik anlamına gelir.

Rumen sağlığını geliştirmenin ilk adımı ruminal popülasyonu etkileyebilecek mikotoksinlerin kontrol altına alınmasıdır. Mikotoksinler sıklıkla rastlanan bir sorun olup bazen hiçbir klinik belirti göstermedikleri için mikotoksin risk yönetimi stratejilerinin uygulanması önemli bir ihtiyaçtır. Bu strateji kapsamında mikotoksinlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldıran Mycofix® ürün hattının kullanılması kritik önem taşır.

Rumen sağlığını iyileştirmenin ikinci adımı ise ruminal florayı geliştirmektir. Yenilikçi bir otolize maya ürünü olan Levabon® Rumen E ruminal mikroflora ve sağlığı direkt olarak etkiler.

Ruminal sağlık ve fermantasyonun iyileşmesi sadece süt üretimini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlık durumu ve döl verimini de olumlu etkiler. Bütün bunların hayvanın ömrü ve üretkenliği üzerinde pozitif tesirleri görülür.

Ürünler

Mycofix®

Mycofix®

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E, sprey kurutmalı, otolize bir maya (Saccharomyces cerevisiae) ürünü olup maya hücresinin standardize otolitik degradsyonuna yönelik bir dahili proses teknolojisiyle üretilmiştir. Bu maya ürünü esansiyel amino asitler, peptitler, hücre çeperi karbonhidratları, nükleotidler ve B vitaminleri gibi biyoaktif bileşen ve besinler açısından zengindir.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?