Silaj

İyi silaj yönetimi kârlı üretimin vazgeçilmezidir. Silaj kalitesini etkileyen birçok önemli faktör vardır.

BIOMIN’in uzmanları silajınızı en iyi nasıl saklayacağınız ve kalitesini nasıl arttıracağınız konularında sizlere önerilerde bulunmak üzere eğitilmiştir. Doğru yönetim uygulamalarının yanı sıra Biomin® BioStabil gibi bir silaj inokülanı kullanılması silaj kalitesini arttırmaya yardımcı olacaktır. Aerobik stabiliteyi zorlayan rutubetli şartlarda silaja üst tabaka olarak Biomin® CleanGrain uygulanmalıdır.

Biomin® BioStabil ve Biomin® CleanGrain şunların sağlanmasına yardımcı olur:

  • Kuru madde kayıplarının azaltılması
  • Silajın enerji değerinin korunması
  • Silajın ısınmasının önlenmesi veya geciktirilmesi
  • Protein parçalanmasının azaltılması
  • Klostridia gibi bozucu organizmaların aktivitelerinin sınırlanması
  • Yem alımının arttırılması
  • Süt ve et veriminin arttırılması
  • Kârlılığın arttırılması

Ürünler

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil, silaj inokülasyonu için seçilmiş laktik asit bakterilerinden oluşan bir ürün hattıdır. Bu bakteriler, daha etkin bir fermantasyon süreci ve daha uzun aerobik stabilite için dengeli oranda laktik asit ve asetik asit metabolitleri üretir. pH değerinde sağlanan düşüş ve asetik asidin doğrudan etkileri sayesinde istenmeyen mikroplar baskılanarak yem kalitesi geliştirilir.

Daha fazla bilgi

Biomin® CleanGrain liquid

Biomin® CleanGrain liquid, tahıllar ve yan ürünlerinin saklanmasında kullanılan benzersiz bir aktif madde karışımıdır. İyi dengelenmiş formülasyonu sayesinde Biomin® CleanGrain liquid tahıl ve yan ürünlerinin aerobik ve anaerobik saklanması esnasında küf, maya ve bakterilerin neden olduğu bozulmalar karşısında mükemmel bir koruma teşkil eder.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?