Print Version
   Close

URL: https://www2.biomin.net/tr/tuerler/ruminant/silaj/?type=98

Silaj

İyi silaj yönetimi kârlı üretimin vazgeçilmezidir. Silaj kalitesini etkileyen birçok önemli faktör vardır.

BIOMIN’in uzmanları silajınızı en iyi nasıl saklayacağınız ve kalitesini nasıl arttıracağınız konularında sizlere önerilerde bulunmak üzere eğitilmiştir. Doğru yönetim uygulamalarının yanı sıra Biomin® BioStabil gibi bir silaj inokülanı kullanılması silaj kalitesini arttırmaya yardımcı olacaktır. Aerobik stabiliteyi zorlayan rutubetli şartlarda silaja üst tabaka olarak Biomin® CleanGrain uygulanmalıdır.

Biomin® BioStabil ve Biomin® CleanGrain şunların sağlanmasına yardımcı olur:

  • Kuru madde kayıplarının azaltılması
  • Silajın enerji değerinin korunması
  • Silajın ısınmasının önlenmesi veya geciktirilmesi
  • Protein parçalanmasının azaltılması
  • Klostridia gibi bozucu organizmaların aktivitelerinin sınırlanması
  • Yem alımının arttırılması
  • Süt ve et veriminin arttırılması
  • Kârlılığın arttırılması

Ürünler

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil, silaj inokülasyonu için seçilmiş laktik asit bakterilerinden oluşan bir ürün hattıdır. Bu bakteriler, daha etkin bir fermantasyon süreci ve daha uzun aerobik stabilite için dengeli oranda laktik asit ve asetik asit metabolitleri üretir. pH değerinde sağlanan düşüş ve asetik asidin doğrudan etkileri sayesinde istenmeyen mikroplar baskılanarak yem kalitesi geliştirilir.

Daha fazla bilgi

Biomin® CleanGrain liquid

Biomin® CleanGrain liquid, tahıllar ve yan ürünlerinin saklanmasında kullanılan benzersiz bir aktif madde karışımıdır. İyi dengelenmiş formülasyonu sayesinde Biomin® CleanGrain liquid tahıl ve yan ürünlerinin aerobik ve anaerobik saklanması esnasında küf, maya ve bakterilerin neden olduğu bozulmalar karşısında mükemmel bir koruma teşkil eder.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?Ruminant Medyası

Subakut ruminal asidoz (SARA)

Subakut ruminal asidoz (SARA)’nın ineklerin süt üretimi, genel sağlık durumları ve sürdürülebilirlik üzerine çok ciddi etkileri vardır. Tespiti kolay olmasa da, subakut ruminal asidozun (SARA) süt...

Mükemmel Silaj Kalitesi İçin

Silaj, toplam rasyon karışımının (TMR) önemli bir parçasıdır ve yıl boyunca inekler için değerli bir besin kaynağıdır. Silolama işlemini doğru yapmak, kaliteli silaj ve buna bağlı olarak sürü...

Rumen Fermentasyonu

Süt sığırcılığının en büyük yararı, geleneksel tahıl bitkileri için uygun olmayan arazilerin kaba yem için kullanılabilmesinde yatmaktadır. Aksi takdirde rumende mikrobiyal popülasyon ile simbiyotik...

5 Temel Alana Odaklanarak Besi Öncesi Buzaği Sağliğini Korumak

Sağlıklı buzağılar yetiştirmek; sürünün devamlılığı ve geleceği, dolayısıyla süt işletmesinin başarısı için çok önemlidir. Buzağılar çiftliğin üretimine doğrudan katkıda bulunmadıklarından, buzağı...

Aflatoksini sütten uzak tutmak

Aflatoksin kontaminasyonu, dünya çapında süt üreticilerinin yüzleşmesi gereken en büyük sorundur. Fakat bu risk, yüksek kaliteli yem seçimi ile etkili mikotoksin bağlayıcı maddelerin kullanımını...

Son Haberler

Supporting Agriculture in Challenging Times

We greatly value the health and safety of our customers, colleagues and stakeholders in over 120 countries across the world. Our nearly 40-year commitment to making agriculture more productive and...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net