Süt Üretimi

Bir inekten laktasyon başına ve toplamda üretken ömrü boyunca alınan süt miktarı, çiftliğin genel kârlılığını belirleyen en temel faktördür. Laktasyon performansı çok çeşitli faktörlere bağlıdır.

Yüksek verimli bir inek yetiştirmenin ilk adımı rumen gelişimi ve papilaların oluşumuna öncelik veren doğru bir buzağı beslemesi ve bakımı yapmaktır.

İyi kaliteli yem kullanmadan yüksek süt verimi sağlanamaz. Rasyona katılan silaj mükemmel kalitede olmalıdır. Biomin® BioStabil kullanmak silaj kalitesini arttırır.

Mikotoksinler sıklıkla rastlanan bir sorundur. Bu sorun bazen hiçbir klinik belirti göstermediği için mikotoksin risk yönetimi stratejilerinin uygulanması önemli bir ihtiyaçtır. Bu strateji kapsamında mikotoksinlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldıran Mycofix® ürün hattının kullanılması kritik önem taşır.

Modern süt ineklerinin çok yüksek süt üretim potansiyeli vardır. Fakat yetersiz yem alımı bu genetik potansiyeli kısıtlamaktadır. Digestarom® kullanmak suretiyle yem alımı arttırılarak daha yüksek süt verimleri elde edilebilir.

Süt üretimi için sağlıklı bir rumen temel şarttır. Ruminal floranın ve sindirimin iyileştirilmesi süt verimini de arttıracaktır. Yenilikçi bir otolize maya ürünü olan Levabon® Rumen E spesifik olarak rumen işlevini geliştirmeyi hedefler.

Ürünler

Mycofix®

Mycofix®

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil, silaj inokülasyonu için seçilmiş laktik asit bakterilerinden oluşan bir ürün hattıdır. Bu bakteriler, daha etkin bir fermantasyon süreci ve daha uzun aerobik stabilite için dengeli oranda laktik asit ve asetik asit metabolitleri üretir. pH değerinde sağlanan düşüş ve asetik asidin doğrudan etkileri sayesinde istenmeyen mikroplar baskılanarak yem kalitesi geliştirilir.

Daha fazla bilgi

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® kendine özgü lezzetlendirici özellikleri biyolojik aktiviteye sahip özelliklerle bir araya getirerek sindirimi ve yemden yararlanma verimliliğini geliştiren, özel olarak formüle edilmiş fitojenik bir üründür. Digestarom® kanatlı, ruminant, balık - karides yemlerinin yanı sıra kedi – köpek mamalarında da kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E, sprey kurutmalı, otolize bir maya (Saccharomyces cerevisiae) ürünü olup maya hücresinin standardize otolitik degradsyonuna yönelik bir dahili proses teknolojisiyle üretilmiştir. Bu maya ürünü esansiyel amino asitler, peptitler, hücre çeperi karbonhidratları, nükleotidler ve B vitaminleri gibi biyoaktif bileşen ve besinler açısından zengindir.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?