Bağırsak Sağlığı Yönetimi

Su ürünleri sektörü, küresel talepleri karşılamak üzere üretim düzeylerini yükseltirken yüksek bir kalite standardını da muhafaza etmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadır. Yemin biyo-kütle kazancına dönüşümü, hayvanın sindirim sisteminde başlayan bir süreçtir. Bu itibarla hayvanın sağlık durumu ve sindirim sisteminin işlevselliği çiftliğin kârlılığıyla doğrudan ilişkilidir. Su, hem konak organizmalar, hem de mikroorgnizma-ların birlikte bulunduğu çok zengin bir biyolojik ortamdır.

Konak hayvan yem yerken veya su içerken ortamdaki bakterileri yutar ve dolayısıyla çevresel mikobiyota ve bağırsak ortamı arasında doğal bir etkileşim gerçekleşir. Bakteriyel tehdit belirli bir seviyeyi aştığında hayvan kendini yeterince savunamayacağından sağlığı tehlikeye girer.

Hayvancılıkta optimum büyüme performansı, yüksek enerji kayıplarına neden olan ve dolayısıyla hayvanın gelişimini olumsuz etkileyen bakteriler tarafından sürekli tehdit altındadır. Çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle antibiyotik büyütme faktörlerinin yasaklanmasının ardından, asitleştirici maddeler su ürünlerinde yüksek üretim seviyelerini tutturmaya dönük güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir alternatif teşkil etmektedir.

Biotronic® asitleştirici ürünleri hem yemi, hem de gastrointestinal kanalı hedefler. Organik asitler protonları ayrıştırıp serbest bırakarak ortamın pH değerini ve tamponlama kapasitesini düşürür. Yemin pH değerinin düşmesi patojen bakterilerin çoğalmasını baskılar.

Buna ilaveten, hayvan yeminin düşük pH değerinde olması midenin pH’sını da aşağı çekerek pepsin ve pankreatik enzimeleri aktive eder ve minerallerin şelatlanmasını destekler. Ayrışmamış organik asitlerin bakterisit etkisi, bakteriyel hücre çeperinden içeri nüfuz ederek gram-negatif bakteri metabolizmasını tahrip etmeleriyle daha da güçlendirilir.

Balıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi günümüz itibarıyla son on yıl veya daha öncesine kıyasla çok daha iyi anlaşılmaktadır. Floral sağlık, su türlerinin bağırsak sağlığı ve performansı açısından mikrobiyotanın önemini vurgulayan yeni bir kavramdır.

Sonuç olarak, bağırsak kanalının karmaşık mikrobiyal ekolojisinin hem besinsel faydalar, hem de patojenlere karşı koruma sağladığı yönündeki kanıtlar güçlenmektedir. Bu da çevreyle olan etkileşimlerin modülasyonu ve faydalı bağışıklık reaksiyonlarının gelişimi için hayati önem taşır. AquaStar® ürün hattı aynı zamanda balık ve karideslerin bağırsak sağlığını destekleyerek performansı ve üretim verimliliğini geliştirir.

Ürünler

Biotronic®

Biotronic®

Seçilmiş organik ve inorganik asitler ile bunların tuzlarının karışım halindeki kombinasyonlarından oluşan Biotronic® ürün hattı, pH ve tamponlama kapasitesini düşürerek yem ve su hijyeni sağlar ve Salmonella sp. ile E. coli. gibi gram negatif bakterileri baskılar. Biotronic® kanatlı, buzağı ve balık yemlerinde kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

AquaStar®

AquaStar®, BIOMIN’in kültür balıkçılığı türleri için spesifik olarak tasarladığı çok suşlu probiyotik ürün hattıdır. AquaStar® ürün hattı üstün probiyotik ve biyodegradasyon özelliklerine sahip, titizlikle seçilmiş çeşitli bakteri suşlarından oluşur.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?