İmmünomodülasyon

Antibiyotik büyütme faktörlerinin birçok ülkede yasaklanmasının ardındaki sebep çevre ve gıda güvenliği konusundaki endişelerdir. Özellikle de gelişmiş ülkelerde tüketicilerin sağlıklı ve antibiyotik kalıntısı içermeyen gıdalar konusundaki hassasiyetinin artması, dünyada güvenli gıda arzının teminat altına alınmasına dönük yenilikçi çözümler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu talepler; üreticiler açısından kâr marjlarının sürekli daralması, modern kültür balıkçılığında hastalık tehditlerinin artması, besin verimliliğinin düşmesi, FCR’ın bozulması ve çevresel etkiler anlamında sıkıntılara yol açmaktadır.

Maya türevleri gibi immün sistem modülatörleri, kültür balıkçılığı türlerinde hastalıkların önlenmesine potansiyel olarak yardım eden, umut verici yem katkıları olarak kabul edilmektedir. Bu maddeler konak organizmanın savunma mekanizmasını ortamda mevcut fırsatçı patojenlere karşı regüle ederek hastalık direncini arttırırlar. BIOMIN’in yeni geliştirdiği bir otolize maya ürünü olan Levabon® Aquagrow E spesifik olmayan savunma mekanizmalarını geliştirerek enfeksiyöz hastalıklara karşı direnci yükseltir.

Levabon® Aquagrow E’nin temel faydaları şunlardır:

  • Bağışıklığın gelişimine katkıda bulunur.
  • Hayvanın strese karşı direncini geliştirir.
  • Bağırsak bütünlüğünü iyi bir denge içinde muhafaza eder.

Ürünler

Levabon® Aquagrow E

Levabon® Aquagrow E, akuakültür yemlerinde kullanıma dönük işlevsel ve besinsel bir yem katkısıdır.

Bu maya ürünü esansiyel amino asitler, peptitler, hücre çeperi karbonhidratları, nükleotidler ve B vitaminleri gibi biyoaktif bileşen ve besinler açısından zengindir.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?