Mikotoksinler

Kara hayvanlarının aksine su türlerinde mikotoksinlere atfedilebilecek net klinik belirtiler olmaması, mikotoksin sorununu su ürünleri tartışmalarının dışında tutmuştur.

Mikotoksinlerin su türlerindeki biyolojik etkilerinin, yemdeki mikotoksin konsantrasyonu ile hayvanın yaş ve türüne doğrudan bağlı olduğu günümüzde anlaşılmış bulunmaktadır. Mikotoksinler, kültür balıkçılığında büyüme performansını, yemden yararlanma verimliliğini ve hastalık direncini etkileyen faktörler arasında olup bunların üreticiler açısından sebep olacağı ekonomik kayıplar önemlidir.

Balık unu daha ucuz bitkisel protein kaynaklarıyla giderek daha büyük oranda ikame edildiğinden, su ürünleri yemlerinin mikotoksinlerle kontaminasyonu riski de büyümektedir. Su ürünleri yemlerinin mikotoksin kontaminasyonu, küf oluşumuna elverişli çevre şartları ve uygun olamayan yem işleme ve depolama metotlarını da kapsayan birçok faktör sebebiyle özellikle de rutubetli tropik iklimlerde görülen bir problemdir.

Yem hammaddelerinin küresel ticarete konu olduğu günümüzde bu gibi mikotoksin riskleriyle dünyanın her yerinde karşılaşılabilir. BIOMIN’in Mycofix® ürün hattı, mikotoksiler karşısında hayvan sağlığını korumak üzere spesifik olarak geliştirilmiş çözümler sunar.

Ürünler

Mycofix®

Mycofix®

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?