Yemden Yararlanma Verimliliği ve Performans

Hammadde arzının sınırlı ve pahalı olduğu bir ortamda üretimi daha verimli kılmak için yem dönüştürme (FCR) oranlarını optimize etmek hayati önem taşır. Sindirim sisteminin iyi işlev görür durumda tutulması balık ve karideslerin sağlıklı kalması ve en iyi performansı vermesi için şarttır.

Sindirimin optimum düzeyde gerçekleşmemesi aynı zamanda aşırı bakteri çoğalması ve bağırsak dengesinin bozulmasına yol açarak ishal gibi sorunları gündeme getirebilir. Dolayısıyla, sindirim sisteminin stabilitesinin korunması hayvanları enterik dengesizliklerden korumak ve performansı garanti altına almak için temel şarttır.

Yemden yararlanma verimliliği ve hayvan performansının arttırılmasında fitojenik yem katkıları doğal ve sürdürülebilir bir çözüm olabilir. Fitojenik yem katkıları yemlerin palatabilitesini geliştirir, iştah açar ve dolayısıyla yem alımını arttırır. Fitojenik maddeler gastrointestinal kanal boyunca aktivitelerini sürdürerek sindirim salgılarını stimüle eder, intestinal dengesizlikleri giderir ve ayrıca intestinal mikrobiyotayı modüle ederler.

Yemden yararlanma verimliliğinde sağladıkları net faydaların yanında, fitojenik katkılar besin tasarrufu etkileri vasıtasıyla formülasyon maliyetlerini de optimize edebilir. Bu da daha verimli hammadde kullanımı ve atıkların azaltılması sayesinde çevresel etkileri hafifletir.

Digestarom® sindirimi ve yemden yararlanma verimliliğini geliştiren, özel olarak formüle edilmiş fitojenik bir üründür. Digestarom® ürün portföyü, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere türe özgü fitojenik çözümlerin yanı sıra çok türe yönelik (Digestarom® P.E.P. hattı) çözümleri de kapsamaktadır.

Ürünler

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® kendine özgü lezzetlendirici özellikleri biyolojik aktiviteye sahip özelliklerle bir araya getirerek sindirimi ve yemden yararlanma verimliliğini geliştiren, özel olarak formüle edilmiş fitojenik bir üründür. Digestarom® kanatlı, ruminant, balık - karides yemlerinin yanı sıra kedi – köpek mamalarında da kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?