AquaStar®

Su ürünlerinde doğal olarak önde!

AquaStar® BIOMIN’in su ürünleri için özel olarak geliştirdiği çok suşlu probiyotik ürün hattıdır. AquaStar® ürün hattı, üstün probiyotik ve biyodegradasyon özelliklerine sahip dikkatle seçilmiş çeşitli bakteri suşlarından oluşur.

Amaç

Balık patojenleri ve zorlu havuz koşulları balık ve karides yetiştiriciliğinde yaygın olarak karşılaşılan problemlerdir. Bu olumsuz şartlar performansı düşürür, ölümlere ve üretici açısından ekonomik kayıplara neden olabilir. Kültür balıkçılığı yapılan türlerde istikrarlı bir üretim düzeyinin sağlanabilmesi için güvenli ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç vardır. Su ortamında yapılan yetiştiriciliğin karmaşık niteliği, havuzda yaşanan çok çeşitli etkileşimleri tam olarak anlayarak geliştirilmiş stratejiler uygulanmasını gerekli kılar.

AquaStar® su kalitesini stabilize etmek, havuzun dip kalitesini iyileştirmek, balık ve karideslerin bağırsak sağlığını desteklemek suretiyle üretimde performans ve verimliliği arttırır.

Etki mekanizması

 • Su kalitesini iyileştirir
 • Enzimatik etkisiyle sindirime yardımcı olur
 • Patojenleri baskılayan bileşikler üretir
 • Patojenlere rekabetçi dışlama uygular
 • Bağışıklık reaksiyonlarını geliştirir

Temel faydaları nelerdir?

 • Gelişme ve performansı iyileştirir
 • Yaşama gücünü arttırır
 • Lokalize bağışıklık reaksiyonunu güçlendirir
 • Bakteriyel flok oluşumunu geliştirir
 • Su kalitesini iyileştirir
 • Havuzdaki dip çamurunu azaltır
 • Olumsuz yan etkileri yoktur, arınma süresi gerektirmez

Ürün

AquaStar® ürünleri yemde ve suda kullanılmak üzere toz formda sunulmaktadır. Ürün hattı şunları içerir:

 • AquaStar® Hatchery kuluçkahanede larva üretimi için
 • AquaStar® Growout büyütme dönemi için
 • AquaStar® Pond havuzda su yönetimini iyileştirmek için
 • AquaStar® PondZyme yoğun yetiştirme şartlarında havuz dibini ve su kalitesini iyileştirmek için

Bu ürün hattı konusunda sorunuz var mı?

Bazı ifadeler her coğrafi bölge için geçerli olmayabilir. Ürünle ilgili iddialar mevzuat hükümlerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.

Ürünün tedarik durumu ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen BIOMIN ya da Türkiye’de Biokey ile iletişim kurun.