Levabon® Rumen E

Besinlerin açığa çıkarılmasında kaldıraç gücü

Levabon® Rumen E, sprey kurutmalı, otolize bir maya (Saccharomyces cerevisiae) ürünü olup maya hücresinin standardize otolitik degradasyonuna yönelik bir dahili işlem teknolojisiyle üretilmiştir. Bu maya ürünü esansiyel amino asitler, peptitler, hücre çeperi karbonhidratları, nükleotidler ve B vitaminleri gibi biyoaktif bileşen ve besinler açısından zengindir.

Bu ürün selüloz sindiren bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Yapıları itibarıyla prebiyotik özellik taşıyan hücre çeperi polisakkaritleri (mannan ve glukan) ve peptitler, faydalı bağırsak mikropları için besin kaynağı olur ve zararlı bakterilere bağlanan maya hücresi çeperi unsurlarını sağlar.

Autolyzed yeast

Temel faydaları nelerdir?

  • Süt ve et üretimini arttırır
  • Yemden yararlanma verimliliğini ve organik madde sindirilebilirliğini geliştirir
  • Daha iyi bir rumen ortamı oluşturur

Uygulama

Laktasyondaki ve buzağılaması yaklaşmış süt ineklerinde kullanılır. Buzağılar ve besi sığırları için de uygundur.

TMR veya pelet yeme katılarak kullanılır.

Levabon® Aquagrow E

Su ürünleri beslemede doğal olarak önde!

Levabon® Aquagrow E, su ürünleri yemlerinde kullanılmak üzere fonksiyonel ve besinsel bir yem katkısıdır.

Levabon® Aquagrow E, sprey kurutmalı, otolize bir maya ürünü olup maya hücresinin (Saccharomyces cerevisiae – bira mayası) standardize otolitik degradsyonuna yönelik bir dahili işlem teknolojisiyle üretilmiştir. Bu maya ürünü esansiyel amino asitler, peptitler, hücre çeperi karbonhidratları, nükleotidler ve B vitaminleri gibi biyoaktif bileşen ve besinler açısından zengindir.

Yeast

Temel özelliklerinelerdir?

  • Bağışıklığın gelişimine katkıda bulunur
  • Hayvanın strese karşı direncini geliştirir
  • Bağırsak bütünlüğünü muhafaza eder
  • İmmünomodülasyon için hücre çeperi unsurları sağlar
  • Hızlı hücre çevrimi için nükleotitler sağlar
  • Ekonomik ve sürdürülebilir bir üründür
  • Doğal protein kaynağıdır

Bu ürün hattı konusunda sorunuz var mı?

Bazı ifadeler her coğrafi bölge için geçerli olmayabilir. Ürünle ilgili iddialar mevzuat hükümlerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.

Ürünün tedarik durumu ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen BIOMIN ya da Türkiye’de Biokey ile iletişim kurun.