Sự Khác Biệt Về Mức Chi Phí Giữa Các Hệ Thống Nuôi Gà Đẻ Theo Kiểu Lồng Tự Do


Hệ thống kiểu lồng chim (Aviary system) cho phép mật độ thả cao hơn và đảm bảo gia cầm vận động đầy đủ.
Hệ thống này khuyến khích gia cầm thực hiện các hành vi tự nhiên như làm tổ và đậu, và tiếp xúc với chất độn.chồng ở sàn.
Ảnh: Nhóm Vencomatic

Nhiều nhà bán lẻ thực phẩm trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu và thậm chí cả châu Á đã cam kết sẽ cung cấp 100% trứng của họ từ các cơ sở nuôi theo kiểu lồng tự do trong vòng 5 đến 10 năm tới. Điều này đã tạo ra sự không dễ thay đổi đối với thị trường trứng và các nhà chăn nuôi gà đẻ về cách quản lý gà đẻ thành công trong các hệ thống nuôi lồng tự do mà vẫn giữ lợi nhuận. Vấn đề phức tạp hơn nữa là thực tế cho thấy rằng định nghĩa về “lồng tự do” có phần không rõ ràng và khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và cơ quan quản lý hoặc cơ quan xác minh. Điều này đã khiến các trang trại không dễ thay đổi về cách chuyển sang chuồng nuôi theo kiểu lồng tự do, hệ thống chuyển, và cách quản lý gà theo các hệ thống này.

BA HỆ THỐNG LỒNG TỰ DO CHÍNH

Có nhiều loại hệ thống lồng tự do khác nhau. Các thiết kế được sử dụng phổ biến nhất là:

  • kiểu chuồng sàn
  • kiểu lồng chim
  • kiểu lồng nhốt

Mỗi hệ thống này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, cần được xem xét khi chuyển sang nuôi theo kiểu lồng tự do.

Hệ thống kiểu lồng chim cho phép mật độ thả cao hơn và đảm bảo gà vận động đầy đủ. Hệ thống khuyến khích gà thực hiện các hành vi tự nhiên như làm tổ và đậu, và tiếp xúc với chất độn.chồng ở sàn. Điều này cho phép gà đẻ tăng cường di chuyển, vận động, và bay, mang lại những lợi ích về quyền lợi động vật liên quan, nhưng loại hệ thống này cũng tạo ra những thách thức về quản lý trại.

Kiểu lồng nhốt cho phép gia cầm di chuyển nhiều hơn cộng với các tiện nghi như sà ngang, miếng đệm và khu vực làm tổ, do đó thuận tiện việc cho ăn và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Hệ thống kiểu chuồng sàn cho phép gia cầm dễ dàng di chuyển trên chất độn chuồng và đậu trên giá, làm ổ tạo sự thoải mái. 

Hệ thống kiểu lồng chim và hệ thống kiểu chuồng sàn có nhược điểm dễ thấy ở chỗ gia cầm tiếp xúc trực tiếp với chất độn chuồng và chất bài tiết, tạo ra mối lo ngại về an toàn thực phẩm và sức khỏe

SỰ CHÊNH LỆCH VỀ CHI PHÍ

Trong một nghiên cứu năm 2010 của Liên hiệp Cung cấp Trứng Bền vững Hoa Kỳ (CSES), một trang trại gà đẻ ở vùng Trung Tây đã được kiểm tra sử dụng 3 hệ thống chuồng nuôi khác nhau trong 3 năm với 2 chu kỳ đẻ. Các hệ thống chuồng nuôi được kiểm tra là hệ thống nhà kiểu lồng chim, một hệ thống lồng nhốt và hệ thống lồng nuôi thông thường.

Nghiên cứu đã kiểm tra các thông số năng suất khác nhau và các yếu tố liên quan đến 5 lĩnh vực bền vững, là:

  1. an toàn và sức khỏe vật nuôi
  2. an toàn và chất lượng thực phẩm
  3. môi trường
  4. sức khỏe và an toàn của người lao động
  5. có khả năng làm thực phẩm
Bảng 1 - Chi phí hoạt động và vốn trung bình (USD) cho mỗi lố trứng (12 quả) trong mỗi hệ thống chuồng nuôi.
Bảng 1 - Chi phí hoạt động và vốn trung bình (USD) cho mỗi lố trứng (12 quả) trong mỗi hệ thống chuồng nuôi.

Như được minh họa trong Bảng 1, nghiên cứu cho thấy tổng chi phí vận hành trong hệ thống kiểu lồng chim cao hơn 23% so với lồng nuôi thông thường. Chi phí vận hành của kiểu nuôi nhốt cao hơn một chút (4%) so với kiểu nuôi thông thường. Nhìn chung, chi phí vận hành hệ thống kiểu lồng chim (aviary) là đắt nhất trong tất cả các loại. Nghiên cứu đã khảo sát các thông số sản xuất trên 3 hệ thống chuồng nuôi tại một trang trại, tại cùng một địa điểm và sử dụng cùng các định nghĩa kế toán để xử lý nhất quán về sinh học và tài chính trong mỗi hệ thống chuồng nuôi.

Bảng 2 – Tỉ lệ phần trăm chết tích lũy (%)
Bảng 2 – Tỉ lệ phần trăm chết tích lũy (%)

TỈ LỆ CHẾT CAO HƠN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Một quan sát thú vị từ nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chết của gà mái trong các hệ thống kiểu lồng chim cao gấp 2,5 lần so với gà mái nuôi theo kiểu thông thường với tỷ lệ chết lần lượt là 11,75% và 4,7% (Bảng 2, Hình 1). Tỷ lệ chết cao hơn ở hệ thống kiểu lồng chim chủ yếu là do hạ canxi máu, cắn mổ lỗ hậu môn đồng loại, sa tử cung, viêm lòng bàn chân do nhiễm trùng và đơn giản là khi bị bắt hoặc bị thương do cấu trúc lồng. Với tỷ lệ hạ canxi máu cao hơn, gà nuôi theo kiểu lồng chim có thể cần thêm nhu cầu canxi do có những thay đổi về hành vi đẻ và chuyển hóa canxi. Vì vậy, hành vi của gà mái và nhu cầu khoáng chất cần được nghiên cứu thêm để giảm tỷ lệ chết này.

Hình 1 - Tỷ lệ chết tích lũy trung bình (%) ở các hệ thống chuồng nuôi gà đẻ khác nhau
Hình 1 - Tỷ lệ chết tích lũy trung bình (%) ở các hệ thống chuồng nuôi gà đẻ khác nhau

CÁCH SUY NGHĨ MỚI

Trong môi trường định hướng thị trường ngày nay, nhu cầu của người tiêu dùng cần được xem xét và giải quyết thông qua toàn bộ hệ thống sản xuất thực phẩm. Với điều này, một cách suy nghĩ mới đang xuất hiện về cách chúng ta xem các chương trình về dinh dưỡng và sức khỏe của gà đẻ được nuôi theo kiểu thông thường so với gà được nuôi trong môi trường lồng tự do. Cập nhật các nghiên cứu và đánh giá trên các chương trình về dinh dưỡng và sức khỏe phải được thực hiện để quyết định các chiến lược về nhu cầu dinh dưỡng thay đổi và sức khỏe tiềm năng để sử dụng theo tiêu chuẩn quyền lợi nâng cao này cho gà đẻ. Tóm lại, tất cả các yếu tố sản xuất như giống di truyền, dinh dưỡng, sức khỏe và quản lý cần được xem xét để nuôi gà mái trong môi trường thân thiện với quyền lợi như mong muốn của người tiêu dùng

Bài viết này đầu tiên được xuất hiện trên tạp chí Poultry World