GIẢI PHÁP CHO CHẤT LƯỢNG Ủ CỎ TỐT HƠN VÀ NĂNG SUẤT VẬT NUÔI CAO HƠN

Tuy nhiên, từ ủ chua đến cho ăn, thì thách thức là để đảm bảo rằng giá trị vật chất khô (DM), năng lượng và protein không bị thất thoát. Bất cứ sự thất thoát nào cũng cần đòi hỏi bổ sung từ các nguồn đắt hơn, nếu không thì năng suất của vật nuôi sẽ bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn chuẩn bị, ủ chua và cho ăn thì cũng là cơ hội cho sự phát triển của các vi sinh vật khác không mong muốn trong hố ủ mà có thể làm giảm chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh thức ăn ủ chua.

Biomin® BioStabil Plus chế phẩm ủ chua có số lượng phù hợp và đúng chủng vi khuẩn lên men đơn phẩm và đa phẩm (Bảng 1) để cung cấp tất cả các kết quả mong muốn, bao gồm cả việc bảo tồn năng lượng. Công thức bao gồm chủng vi khuẩn lên men đơn phẩm L. plantarum DSM 19457 phát triển mạnh mẽ để sản xuất axit lactic, đảm bảo hiệu quả sản xuất axit lactic giúp gảm pH nhanh trong thức ăn ủ chua và bảo đảm sự an toàn cho việc giảm thất thoát DM, năng lượng và protein trong quá trình lên men.

Công thức cũng bao gồm có L. kefiri DSM 19455 với một chủng đươc chọn lọc khác lên men đa phẩm L. brevis DSM 23231, giúp sản xuất hiệu quả axit lactic để tăng cao sự ổn định môi trường hiếu khí trong giai đoạn sử dụng. Sự kết hợp, một chủng lên men đơn phẩm và hai chủng lên men đa phẩm cũng giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của các vi khuẩn không mong muốn (ví dụ: Clostridia, Hình 1), nấm men và nấm mốc trong lúc ủ và sau khi ủ, giúp ngăn chặn sự thất thoát giá trị DM, năng lượng và protein từ ủ chua (Hình 2 và 3)

Chất lượng và bảo quản sản phẩm ủ chua tốt bảo đảm rằng sự đầu tư vào việc ủ chua là không lãng phí. Điều quan trọng nhất là năng lượng và protein được bảo tồn giúp tối đa hóa lợi nhuận qua năng suất sữa và thịt cao hơn, và giảm chi phí cho việc bổ sung các sản phẩm đắc tiền khác.

Bảng 1: Đặc tính của sản phẩm Biomin® BioStabil Plus

Bảng 1: Đặc tính của sản phẩm Biomin® BioStabil Plus

Hình 1. L. brevis trong sản phẩm Biomin® BioStabil Plus làm giảm bào tử Clostridia trong ủ cỏ, Trung tâm Nghiên cứu BIOMIN. Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu âu (EFSA) đã công bố dữ liệu, cho thấy tác động đáng kể của chủng L. brevis trong BioStabil giúp làm giảm bào tử Clostridia.

Hình 1. L. brevis trong sản phẩm Biomin® BioStabil Plus làm giảm bào tử Clostridia trong ủ cỏ, Trung tâm Nghiên cứu BIOMIN. Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu âu (EFSA) đã công bố dữ liệu, cho thấy tác động đáng kể của chủng L. brevis trong BioStabil giúp làm giảm bào tử Clostridia.

Hình 2. Biomin® BioStabil Plus bảo tồn năng lượng trong một loạt các mùa vụ và hàm lượng DM. Dữ liệu từ nhiều thử nghiệm thực tế thực hiện ở Áo và Hà Lan.

Hình 2. Biomin® BioStabil Plus bảo tồn năng lượng trong một loạt các mùa vụ và hàm lượng DM. Dữ liệu từ nhiều thử nghiệm thực tế thực hiện ở Áo và Hà Lan.

Hình 3. So sánh mức ammonia nitrogen (tổng % N) trong ủ chua có hoặc không có Biomin® BioStabil Plus. Mức N ammonia cao hơn là dấu hiệu của việc thất thoát protein.

 

Hình 3. So sánh mức ammonia nitrogen (tổng % N) trong ủ chua có hoặc không có Biomin® BioStabil Plus. Mức N ammonia cao hơn là dấu hiệu của việc thất thoát protein.

Liên hệ với đại diện BIOMIN tại khu vực của bạn để truy cập các tài nguyên có giá trị và tư vấn về tất cả các khía cạnh để tối ưu hóa quản lí ủ chua.