Kiểm soát vi khuẩn Gram âm

Sự gia tăng vi khuẩn Gram âm trong đường ruột có thể gây ra tiêu chảy làm phân ướt và đường ruột bị viêm nhiễm. Điều này gây ra tác động bất lợi trên cả tốc độ tăng trưởng và hiệu quả thức ăn ở gà thịt. Đồng thời cũng làm giảm sản lượng trứng và số lượng trứng bán ra ở gà đẻ và gà thịt do tăng số lượng trứng bẩn.

Những vấn đề phát sinh do vi khuẩn Gram âm ở trại có thể do trình độ quản lí yếu kém và sự thông thoáng không tốt, điều này làm gia tăng độ ẩm trong chuồng nuôi và vì thế các vấn đề liên quan đến phân ướt xảy ra nhiều hơn. Chất lượng thức ăn và nguồn, nước bao gồm các thành phần nguyên liệu bị nhiễm và an toàn sinh học không đảm bảo cũng góp phần gây ra vấn đề này.

Cải thiện an toàn sinh học và đảm bảo đúng các kĩ thuật quản lí là điểm khởi đầu quan trọng nhằm làm giảm các hậu quả do nhiễm vi khuẩn Gram âm. Ở gà đẻ và gà thịt, tiêu chảy gây ra tình trạng trứng bẩn không mong muốn vì thế dẫn đến thiệt hại về mặt kinh tế cho người chăn nuôi.

Sản phẩm

Biotronic®

Biotronic®

Dòng sản phẩm axít hóa Biotronic® bao gồm các sản phẩm kết hợp từ tổ hợp các axit hữu cơ ,vô cơ và muối của chúng một cách có chọn lọc nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh của nước và thức ăn, thông qua việc làm giảm pH và khả năng đệm, đồng thời kiểm soát các vi khuẩn gram âm như Salmonella sp.E. coli. Biotronic® phù hợp sử dụng trong thức ăn gia cầm, heo, bê và cá.

tìm hiểu thêm

Mycofix®

Dòng sản phẩm Mycofix® của BIOMIN bao gồm một loạt các phụ gia thức ăn đặc biệt được phát triển để bảo vệ sức khỏe động vật bằng cách bất hoạt các loại độc tố nấm mốc được tìm thấy trong thức ăn bị nhiễm. Mycofix® phù hợp sử dụng trong thức ăn gia cầm, heo và thú nhai lại cũng như trong khẩu phần của cá tôm.

tìm hiểu thêm

PoultryStar®

PoultryStar®

PoultryStar® là một sản phẩm kết hợp nhiều chủng vi sinh vật được dùng để thúc đẩy vi sinh đường ruột có lợi thông qua hoạt động kết hợp các vi sinh vật probiotic và fructo-oligosaccharides prebiotic được chọn lọc cẩn thận.

tìm hiểu thêm

Bạn có câu hỏi về chủ đề này?