Print Version
   Close

URL: https://www2.biomin.net/vn/ung-dung/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Cài ứng dụng Mycofix® trên thiết bị di động iOS và Android!

Ứng dụng Mycofix® cho phép bạn truy cập ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu thế giới về sự hiện diện của độc tố nấm mốc và các thông tin về các nguy cơ có thể có từ độc tố nấm mốc.

Tối ưu hóa cho tất cả các điện thoại di động và máy tính bảng Android cũng như iPhone và iPad!

Các tính năng bao gồm:

Những điểm nhấn của ứng dụngMycofix® Web App

The same features of the iOS and Android app now available for all browsers.

Try now


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net