Print Version
   Close

URL: https://www2.biomin.net/vn/san-pham/aquastar/?type=98

AquaStar®

Dẫn đầu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản!

AquaStar® là dòng sản phẩm vi sinh đa dòng được BIOMIN đặc biệt phối trộn riêng cho các loài nuôi thủy sản. AquaStar® là dòng sản phẩm chứa các dòng vi khuẩn được chọn lọc kỹ lưỡng với các đặc điểm vượt trội của vi sinh vật có lợi và hữu hiệu trong phân hủy sinh học.

Chức năng

Mầm bệnh thủy sản và tình trạng ao nuôi kém là những vấn đề phổ biến trong nuôi tôm cá. Điều kiện nuôi không thích hợp tác động tiêu cực lên tăng trưởng và gây ra tỷ lệ chết cao dẫn đến tổn thất lớn cho người nuôi. Các giải pháp an toàn và bền vững giúp đạt năng suất cao trong nuôi trồng thủy sản là thực sự cần thiết. Do tính phức tạp của môi trường nuôi thủy sản nên cần một chiến lược tốt dựa trên sự hiểu biết sâu rộng về các mối tương tác trong ao.

AquaStar® ổn định chất lượng nước, nâng cao chất lượng đáy ao và hỗ trợ sức khỏe đường ruột cá tôm, qua đó năng suất và hiệu quả sản xuất được nâng cao.

Cơ chế hoạt động

Những lợi ích chính?

  • Cải thiện sức khỏe và tăng trưởng
  • Tỷ lệ sống tốt hơn
  • Tăng cường miễn dịch
  • Kích thích sự hình thành hạt floc vi khuẩn
  • Cải thiện chất lượng nước
  • Giảm bùn lắng đáy ao
  • Không tác dụng phụ, không cần thời gian ngưng thuốc trước khi sử dụng

Sản phẩm

Sản phẩm AquaStar® với dạng bột được trộn trong thức ăn và nước. Dòng sản phẩm bao gồm:

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dòng sản phẩm này?

Vài thông tin có thể không được áp dụng trên tất cả các vùng địa lý. Các công bố về sản phẩm có thể khác nhau tùy theo yêu cầu của từng quốc gia.

Sản phẩm có thể khác nhau theo từng quốc gia, xin liên hệ với BIOMIN để có thêm thông tin chi tiết.Thông tin liên quan

BIOMIN Hứa Hẹn Tham Gia Cuộc Chiến Chống Lại Sự Đề Kháng Của Kháng Khuẩn

Getzersdorf ngày 25 tháng 7 năm 2019 vừa qua – Công ty dinh dưỡng động vật BIOMIN đã công bố nỗ lực chống lại sự đề kháng của kháng khuẩn (AMR - Antimicrobial Resistance) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Science & Solutions No. 62 - Aquaculture

Số lần này: Sự hiểu biết hiện nay về fumonisins trong thủy sản; Tại sao bạn nên sử dụng kết hợp các lợi khuẩn trong thủy sản; Tóm tắt các nghiên cứu về fumonisins trong nuôi trồng thủy sản

Combatting Antimicrobial Resistance (AMR) and the AMR Challenge

Discover why BIOMIN has committed to the AMR Challenge.

Dr. Jan Vanbrabant, Managing Director of BIOMIN and Executive Board Chairman of ERBER Group, explains how “in order to preserve the medicinal...

Monitoring Pond Water Quality to Improve Production

The proper management of pond water quality plays a significant role for the success of aquaculture operations, writes Elisabeth Mayer, BIOMIN.

A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

The first article in this issue of Science & Solutions explained the current knowledge on fumonisins in aquaculture. Here is a summary of the research on fumonisins in different aquaculture species....

Science & Solutions No. 62 - Aquaculture

In this issue: Current Knowledge about Fumonisins in Aquaculture; Why You Should Use a Combination of Beneficial Bacteria in Aquaculture; A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

Why You Should Use a Combination of Beneficial Bacteria in Aquaculture

The gut is a complex environment and needs support in a number of ways. Expecting maximum colonization from a single strain of beneficial bacteria is optimistic and often unrealistic. Benedict Standen...

Tin tức cập nhật

Chinese delegation visits ERBER AG

On Tuesday, September 20, 2019 ERBER Group welcomed a high-ranking delegation from China led by China’s Vice Minister of the General Administration of Customs, Dr. Wang Lingjun.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net