Biomin® BioStabil

Bảo quản năng lượng trong thức ăn ủ xi-lô

Dòng sản phẩm Biomin® BioStabil là một tổ hợp công thức các vi sinh vật sinh axit lactic chọn lọc trong thức ăn ủ xi-lô. Những vi sinh vật này sản xuất ra các chất chuyển hóa là axit lactic và axit axetic với một tỉ lệ cân bằng giúp cải thiện quá trình lên men và tính ổn định yếm khí lâu hơn. Sự sụt giảm giá trị pH và các tác động trực tiếp của axit axetic ức chế các vi sinh vật không mong muốn nhằm cải thiện chất lượng thức ăn.

Nhìn chung, sử dụng Biomin® BioStabil giúp lượng protein và năng lượng cao hơn trong thức ăn ủ xi-lô.

Những lợi ích chính ?

  • Lên men tốt hơn
  • Năng lượng cao hơn
  • Bảo quản protein
  • Thời gian bảo quản lâu hơn (tính ổn định yếm khí)
  • Dễ sử dụng
  • Không có vi sinh vật biến đổi gien (GMO)

Áp dụng

  • Biomin® BioStabil Plus: cỏ, cỏ linh lăng và thức ăn ủ xi-lô
  • Biomin® BioStabil Mays: bắp, CCM và lúa miến
  • Biomin® BioStabil Wraps: sản phẩm ủ xi-lô đóng gói
  • Biomin® BioStabil Biogas: sản xuất khí sinh học

Sản phẩm Biomin® BioStabil hoạt động tốt nhất trong điệu kiện quản lí xi-lô tốt.

Bạn có câu hỏi về dòng sản phẩm này?

Một vài công bố có thể không được áp dụng cho tất cả các vùng địa lí. Công bố sản phẩm có thể khác tùy thuộc vào yêu cầu từ chính quyền.

Sản phẩm hiện diện khác nhau theo từng quốc gia, vui lòng liên hệ BIOMIN để biết thêm thông tin.