Science & Solutions No. 61 - Ruminants

KÍCH THÍCH NĂNG SUẤT CAO HƠN

Ngành chăn nuôi bò sữa đang thay đổi. Nhìn chung, nhu cầu về sữa và các sản phẩm sữa trên thế giới đang trên đà tăng trưởng. Áp lực kinh tế ngày càng tăng gồm cả việc tăng chi phí đầu vào và biên độ lợi nhuận khít khao có nghĩa rằng mỗi đơn vị chăn nuôi bò sữa phải vận hành với độ chính xác. 

Việc cải thiện di truyền đã mang lại cho thú khả năng sản xuất nhiều sữa hơn bao giờ hết so với trước đây, và việc cải tiến công nghệ về trang thiết bị vắt sữa đang mang đến một lượng thông tin khổng lồ cho các nhà quản lý. Do đó, các kỹ thuật quản lý phải được thích ứng để đáp ứng và tối ưu hóa nhu cầu thay đổi của đàn bò sữa luôn hướng đến tự nhiên.

Trong số Science & Solutions này, chúng ta khám phá chủ đề về quản lí đàn bò chi tiết, đầu tiên là tập trung vào bê con trước cai sữa. Mặc dù chúng không trực tiếp đóng góp vào đầu ra của trại, nhưng bê con là tương lai của đàn bò sữa vì thế chăm sóc chúng là hết sức quan trọng. Paige Gott chú ý đến năm lĩnh vực chủ chốt về quản lý bê mà không thể bỏ qua được nếu muốn mức độ năng suất được tối đa hóa.

Aflatoxins là mối quan tâm chính cho các nhà chăn nuôi bò sữa bởi vì có khả năng gây nhiễm vào các thành phẩm sữa. Sự phơi nhiễm aflatoxins có thể là một mối nguy cơ đối với sức khỏe con người, vì thế loại bỏ aflatoxins trong chăn nuôi bò sữa là quan trọng. Nhiều chiến lược khác nhau có thể được sử dụng cho tác dụng này, nhưng theo Tim Jenkins nêu bật ra trong bài thứ 2, các chiến lược quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng thức ăn, và áp dụng chất hấp phụ độc tố nấm mốc hiệu quả và có chọn lọc.

Cuối cùng, chúng ta tiếp tục loạt về sức khỏe đàn bò, lần này tập trung vào bệnh axit dạ cỏ mãn tính (SARA).

SỐ SCIENCE & SOLUTIONS NÀY

Đảm bảo sức khỏe của bê trước cai sữa bằng việc tập trung vào 5 lĩnh vực chủ yếu này
Nuôi bê khỏe mạnh là điều cốt yếu cho sự thành công của chăn nuôi bò sữa vì bò cái là tương lai của đàn tạo sữa. Vì bê không trực tiếp đóng góp vào đầu ra của trại, việc giảm thấp chi phí và tiêu chuẩn quản lý cho nhóm thú này là rất khích lệ. Tuy nhiên, nên duy trì việc tập trung vào 5 lĩnh vực chủ yếu để đảm bảo lợi nhuận của đàn bò trong tương lai.

Tránh sữa bị nhiễm aflatoxin
Sự nhiễm aflatoxins là một trong những mối lo ngại lớn nhất mà các nhà chăn nuôi bò sữa trên thế giới phải đối mặt. Nhưng nguy cơ nhiễm có thể được giảm bằng cách quản lý thức ăn chặt chẽ, đảm bảo thức ăn có chất lượng cao nhất, và bằng cách bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc hiệu quả và có chọn lọc. 

Chuyện gì đang xảy ra với đàn bò của tôi? Phần 8: Bệnh axit dạ cỏ mãn tính (SARA)
Danh mục chẩn đoán hữu ích các triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp cứu chữa.

Sign up for biomin.net mailings