Science & Solutions No. 63 - Poultry VN

Quản lý và axit hóa nước uống

Chăn nuôi gia cầm rất phức tạp, có nhiều yếu tố cần giám sát liên tục bởi người quản lý và người chủ trại trong mỗi chu kỳ sản xuất. Điều quan trọng để hướng đến tự nhiên là đặc biệt chú ý đến tất cả các đầu vào, áp dụng các kỹ thuật quản lý và chiến lược phù hợp để điều chỉnh các điều kiện nhằm tối ưu hóa năng suất đầu ra. Một trại, cả gà đẻ và gà thịt, đầu vào thường bị bỏ qua là nguồn cung nước.

Trong số Science & Solutions này, Đội ngũ BIOMIN sẽ giải thích nước quan trọng cho chăn nuôi gia cầm như thế nào, không chỉ về số lượng, mà còn chất lượng. Nhiều trại chỉ cần kết nối với nguồn cung nước ở địa phương hoặc thị trấn mà không kiểm tra chất lượng hoặc độ sạch. Việc sử dụng các axit hữu cơ có thể cải thiện đáng kể chất lượng của nước bằng cách giảm lượng vi khuẩn. Ngoài ra, giảm độ pH của nước trong diều của gà có thể gián tiếp cải thiện khả năng tiêu hóa của thức ăn, mang lại lợi ích năng suất cao hơn.

Campylobacter là một trong những mối quan tâm lớn nhất ở bất kỳ trại gia cầm nào. Mặc dù nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, nhưng chưa có vắc-xin cho Campylobacter. Gia cầm có thể mang Campylobacter mà không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, điều này làm cho việc kiểm soát vi khuẩn này đặc biệt khó khăn. Như Mark Karimi và Richard Markus giải thích trong bài viết thứ hai, công tác phòng chống là cách tốt nhất để vượt qua Campylobacter, và họ đưa ra 10 lời khuyên về việc này. 

Số Science & Solutions này

Cách Cải Thiện Chất Lượng Nước Uống Gia Cầm Bằng Sự Axit Hóa
Nếu không có đủ nước, gà không thể đạt được năng suất tiềm năng của chúng. Tuy nhiên, đảm bảo một nguồn cung nước đầy đủ thì chưa đủ. Việc quản lý nước sạch và kỹ lưỡng là cần thiết trên cơ sở hàng ngày để ngăn chặn bất kỳ vấn đề sức khỏe nào có thể gây ra do vệ sinh nước kém. Bổ sung một chất axit hóa vào nước có thể giúp duy trì chất lượng nước và thúc đẩy năng suất gia cầm.

10 Gợi Ý Giúp Khống Chế Campylobacter Ở Trại Gia Cầm
Hiểu được phạm vi và mức độ rủi ro gây ra bởi Campylobacter ở gà thịt, và áp dụng 10 gợi ý này để cải thiện an toàn thực phẩm.

Chứng minh hiệu quả của Biotronic® Top Liquid trong vệ sinh nước uống
Biotronic® Top Liquid  làm giảm lượng E. coli trong đường ruột và gan, và giảm điểm số tổn thương do bệnh E.coli.