BIOMIN trình bày ý kiến rõ ràng của giới môn chuyên môn thủy sản tại APA 2018

Hãy ghé thăm BIOMIN tại gian hàng 35/36/43/44 và tìm hiểu cách chúng tôi khai thác sức mạnh của khoa học để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản! Tìm hiểu về những kết quả khảo sát độc tố nấm mốc mới nhất của BIOMIN trên Thế giới và sản phẩm quản lý rủi ro độc tố nấm mốc hàng đầu Mycofix® Ngoài ra, khám phá các giải pháp sáng tạo của chúng tôi AquaStar®, một sản phẩm probiotic đa chủng được thiết kế đặc biệt cho các loài thủy sản, Biotronic® Top3, một sản phẩm nâng cao tính axít hóa và Digestarom®, một sản phẩm Phytogenic (chiết xuất thực vật) được thiế kế đặc biệt. Với tách cà phê pha aristas cùng các chuyên gia BIOMIN đến từ Châu Âu và Châu Á, tất cả sẽ nhiệt liệt đón bạn tại gian hàng của chúng tôi hứa hẹn những cuộc trò chuyện thú vị.

Cụ thể về các bài thuyết trình khoa học của BIOMIN tại APA 2018

Impact Of Deoxynivalenol On Rainbow Trout: Growth Performance, Digestibility, Key Gene Expression Regulation And Metabolisation
Rui Goncalves, Scientist - Aquaculture, BIOMIN
24 April, Tuesday - 11.40 am
Session: Aquafeeds - Alternative Ingredients, Room 201b

Mycotoxins In Southeast Asian Aquaculture: Plant-Based Meals And Finished Feeds
Rui Goncalves, Scientist - Aquaculture, BIOMIN
24 April, Tuesday - 12.20 pm
Session: Aquafeeds - Alternative Ingredients, Room 201b

Worldwide Mycotoxin Occurrence In Plant Meals: An Overlooked Risk To Aquaculture?
Michele Muccio, Product Manager, Mycotoxin Risk Management, BIOMIN
25 April, Wednesday - 9.40 am
Session: Aquafeeds: Nutrition, Room 201b

Continuous And Pulse-Feeding Application Of A Multi-Strain Probiotic In Whiteleg Shrimp Litopenaeus Vannamei
Jutta Kesselring, Development Scientist, BIOMIN
26 April, Thursday - 9.40 am
Session: Aquafeeds: Functional Feeds, Room 201b

Efficacy Of Biotronic® Px Top3 On Performance And Resistance Of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) From Infection By Aeromonas Hydrophila 
Antonia Tacconi, Global Product Line Manager - Acids, BIOMIN
26 April, Thursday - 11.40 am
Session: Tilapia Culture, Room 102

For more information on APA, please visit the official site: Opens external link in new windowAPA 2018