Cài ứng dụng Mycofix® trên thiết bị di động iOS và Android!

Ứng dụng Mycofix® cho phép bạn truy cập ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu thế giới về sự hiện diện của độc tố nấm mốc và các thông tin về các nguy cơ có thể có từ độc tố nấm mốc.

Tối ưu hóa cho tất cả các điện thoại di động và máy tính bảng Android cũng như iPhone và iPad!

Các tính năng bao gồm:

  • Lựa chọn ngôn ngữ (hiện đã có thêm tiếng Trung!)
  • Dữ liệu tình trạng nhiễm độc tố nấm mốc theo từng vùng và khu vực được cập nhật thường xuyên
  • Tùy chọn vùng dữ liệu
  • Chỉ số nguy cơ trên gia cầm, heo và thú nhai lại
  • Hướng dẫn về các bệnh gây ra do độc tố nấm mốc
  • Những cập nhật liên quan đến độc tố nấm mốc từ BIOMIN
  • Gửi thông báo giúp bạn luôn trong trạng thái cập nhật
  • Truy cập không cần kết nối mạng đến cơ sở dữ liệu báo cáo độc tố nấm mốc
  • và còn nhiều hơn thế nữa

Những điểm nhấn của ứng dụng