WNF 2018 - S.C.O.P.E.

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những điểm nổi bật của nhiều chủ đề chính sẽ được phân tích tại Hội nghị khoa học và các diễn đàn tìm hiểu sâu về gia súc, gia cầm, thú nhai lại và thủy sản.

Những thử thách và cơ hội khoa học trong nền kinh tế Protein sắp tới là gì?

Hãy cùng tham với chúng tôi qua trang mạng #WNFCapeTown